Eğitim Hizmetlerimiz

İhlas Vakfı’nın ana faaliyet alanı öğrenci yurtlarıdır.
Öğrencilerimiz, vakfımızda fahri olarak görevalan öğretim görevlilerinin bilgi, beceri ve tecrübelerinden istifade ettirilmekte; yurtlarımızdaki kütüphaneler ve internet bağlantılı bilgisayar odaları ile, öğrencilerimizin kültür ve eğitim düzeyi yükseltilmekte…
Mezun olan öğrencilerimize, kendi branşlarını geliştirebilecek kişi ve kurumlarda, staj ve eğitim verilmekte… Mezun olan öğrencilerimizi, iş hayatına hazırlamak için kişisel gelişim ve yönetim seminerleri düzenlenmektedir.
– Rehberlik Eğitimleri verilmektedir
– Seminer ve Konferanslar düzenlenmektedir
– İhtisas Eğitimleri (Hukuk, İşletme-İktisat, Mühendislik, Sağlık, Eğitim) hem insanları bir araya getirmekte hem de verimli bir eğitim ortamı oluşturulmasını sağlamaktadır.
– Mezun mesleki ihtisas komisyonları İhtisas komisyonları aynı alandaki gençlerimizin bir araya gelerek değer üretmelerine vesile olmaktadır.