Vergi Muafiyeti

VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKFA BAĞIŞ YAPACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE SAĞLANAN AVANTAJLAR:
İhlas Vakfı, 12.02.2016 tarih ve 2016/8654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Vergi Muafiyeti’ne hak kazanmıştır. Vakfımıza bağış yapacak, gerçek ve tüzel kişilere bu muafiyet sonucunda sağlanacak avantajlar aşağıdaki gibidir.

1-Vakfa Bağış Yapacak Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Sağlanan avantajlar: (Anonim, limited v.b şekilde faaliyet gösteren şirketlerin yapacakları bağışlardaki avantajlar)
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-c maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlarda, maktu bir sınır olmayıp, sadece yıllık kurum kazancının % 5’i oranında bir sınır bulunmaktadır. Yani yapılan bağış, Şirketin yıllık kazancının % 5 ve altında ise tamamı vergi matrahından indirim konusu yapılabilecektir. Diğer bir ifadeyle, bağışçılarımız, istedikleri kadar bağış yapabilecek olup, yapılan bağış, yıllık kazancın % 5’nden fazla ise, ancak % 5 kadarlık kısmı vergi matrahından indirilebilecektir.

2-Vakfa Bağış Yapacak Gelir Vergisi Mükelleflerine Sağlanan avantajlar: (Bunlar şahsi işletme şeklinde faaliyet gösteren, bakkal, manav kasap, doktor, avukat v.b. gibi esnaf, sanatkar ve serbest meslek erbabıdır)
Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/4 maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlarda, maktu bir sınır olmayıp, sadece yıllık kazancın % 5’i ile sınırlanmıştır. Yani yapılan bağış, gelir vergisi mükellefinin yıllık kazancının % 5 ve altında ise tamamı vergi matrahından indirim konusu yapılabilecektir. Diğer bir ifadeyle, bağışçılarımız, istedikleri kadar bağış yapabilecek olup, yapılan bağış, yıllık kazancın % 5’nden fazla ise, ancak % 5 kadarlık kısmı vergi matrahından indirilebilecektir. “